UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

                 


  Informujemy, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 maja 2013r., w Urzędzie Miasta Olsztyna został utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP.

  Punkt zlokalizowany jest w sali operacyjnej Biura Obsługi Klienta, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - wejście od narożnika budynku Ratusza.
  Punkt obsługuje interesantów w godzinach:
  - poniedziałek piątek - 7.15 - 12.45, 14.15 - 18.00
  tel.: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482
  email: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu

  W Punkcie można:
  - potwierdzać Profil Zaufany,
  - przedłużać ważność Profilu Zaufanego,
  - unieważniać Profil Zaufany.

  O Profilu Zaufanym

  Profil Zaufany ePUAP to podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. System identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania Profilu odbywa się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  Profil Zaufany w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego jest całkowicie bezpłatny i w kontaktach z administracją zastępuje podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu.

  Tworzenie, potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie Profilu Zaufanego
  Aby utworzyć a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi założyć konto użytkownika na ePUAP pod adresem epuap.gov.pl
  Z założonego konta należy przesyłać elektroniczny wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego i w terminie 14 dni zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.

  Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek taki uważa się za wycofany.

  Po pozytywnej weryfikacji danych osoby, pracownik Punktu potwierdza Profil Zaufany.
  Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.
  Przed upływem 3 letniego terminu ważności Profilu Zaufanego, użytkownik może samodzielnie dokonać jego przedłużenia, poprzez podpisanie go dotychczasowym (jeszcze ważnym) Profilem Zaufanym ePUAP. W przypadku przekroczenia tego terminu, koniecznym będzie potwierdzenie Profilu w Punkcie Potwierdzającym.
  Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu i weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
  - imię,
  - nazwisko,
  - numer PESEL,
  - identyfikator użytkownika.

  Nie dokonuje się potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:
  - przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport),
  - braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie dokumentu tożsamości,
  - niezgodności danych osobowych,
  - przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego.

  Profil Zaufany ePUAP traci ważność w przypadku:
  - potwierdzenia Profilu Zaufanego na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
  - usunięcia konta użytkownika,
  - zmiany danych osobowych,
  - z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,
  - w przypadku wystąpienia osoby posiadającej Profil Zaufany z pisemnym wnioskiem o jego unieważnienie.

  Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP:
  Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.

  Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego
  Aby za pomocą ePUAP i Profilu Zaufanego przesłać elektronicznie wniosek lub podanie do Urzędu, należy wykonać następujące czynności:
  1.
  -Zalogować się w serwisie epuap.gov.pl i sprawdzić, czy sprawa którą chcemy załatwić została udostępniona przez właściwy Urząd.
  2.
  -Po wypełnieniu elektronicznego formularza, udostępnionego przez Urząd, podpisujemy pismo za pomocą Profilu Zaufanego, potwierdzając operację kodem autoryzacyjnym otrzymanym pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS.
  3.
  -Po wysłaniu pisma otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia - od tego momentu nasze pismo jest obsługiwane w Urzędzie.
  4.-Urząd przesyła odpowiedź w serwisie ePUAP na konto wnioskodawcy. Odbiór odpowiedzi należy potwierdzić wpisując datę oraz składając podpis przy użyciu Profilu Zaufanego.

  Wykaz spraw udostępnionych przez Urząd Miasta Olsztyna realizowanych za pośrednictwem elektronicznych formularzy na platformie ePUAP znajduje się (TUTAJ)
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miasta Olsztyna
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2013-05-22 09:23:15
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2013-05-22
  Odpowiedzialny: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2020-12-11 07:36:16