UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Olsztyna znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki Urzędu to:

/urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESPPrzesyłanie dokumentu elektronicznego:


Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP, użytkownik powinien przejść do Katalogu spraw, gdzie ma możliwość wyszukania typu sprawy powiązanej ze stosownym formularzem, umożliwiającym wypełnienie i przesłanie dokumentu elektronicznego.

Dokumenty mogą być przesyłane przy użyciu usługi centralnej o nazwie Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub przy użyciu innych usług, znajdujących się w Katalogu spraw. Po wybraniu linku do usługi, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata "URZĄD MIASTA OLSZTYNA" poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy "Urząd Miasta Olsztyna" lub "urzadmiastaolsztyn". Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 150 MB.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) muszą zostać uwierzytelnione poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego ePUAP, natomiast nie muszą być podpisywane elektronicznie skargi oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd - tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia.

Odpowiedzi na pisma złożone do Urzędu przez ESP są wysyłane w postaci wskazanej przez nadawcę dokumentu (papierowej lub elektronicznej). W przypadku wysyłki elektronicznej adresat ma 14 dni na potwierdzenie odbioru dokumentu. Jeżeli tego nie uczyni dokument uważa się za skutecznie doręczony.


Bezpośrednie linki do najczęściej wykorzystywanych usług w kontakcie z Urzędem Miasta Olsztyna:

Pismo ogólne:
 • Pismo ogólne do podmiotu publicznego

  Akta stanu cywilnego
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (UC)
 •  

  Dowód osobisty
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (UC)
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (UC)
 • Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym (WPZUP/UC)

  Informacja publiczna
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek (WPZUP)

  Licencje transportowe
 • Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (WPZUP)
 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna (WPZUP)
 • Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (WPZUP)

  Nieruchomości
 • Ustalenie numeru porządkowego budynku (UC)
 • Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (UC)

  Ochrona środowiska
 • Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (UC)
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (UC)

  Patronat Prezydenta
 • Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (WPZUP)

  Podatki i opłaty
 • Zwrot opłaty skarbowej (WPZUP)
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (WPZUP)
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzające stan zaległości (WPZUP)
 • Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej (WPZUP)
 • Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (WPZUP)
 • Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych (WPZUP)

  Pojazdy
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (UC)

  Promocja
 • Wydanie gadżetów promocyjnych (WPZUP)

 • W ramach projektu dofinansowanego ze środków UE zrealizowanego pod nazwą: „Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych” na portalu edeklaracje.olsztyn.eu zostały wdrożone e-usługi dotyczące podatków i opłat lokalnych:

  1)     DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

  2)     DL-1 - deklaracja na podatek leśny

  3)     DR-1 - deklaracja na podatek rolny

  4)     IN-1 - inf. w sprawie podatku od nieruchomości

  5)     IL-1 - inf. w sprawie podatku leśnego

  6)     IR-1 - inf. w sprawie podatku rolnego

  7)     DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych

   

  W ramach modernizacji portalu zakres usług poszerzył się o kolejne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych:

   

  1)    DO-1 - GOK nieruchomości zamieszkałe

  2)    DO-2 - GOK nieruchomości niezamieszkałe

  3)    DO-3 - GOK domki letniskowe

  4)    Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Sprawozdanie zerowe

  5)    Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Sprawozdanie półroczne

  6)    Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Sprawozdanie Prezydenta Miasta


  Po wybraniu linku do usługi, należy kliknąć przycisk "Załatw sprawę", następnie zalogować się, lub utworzyć konto użytkownika (jeśli użytkownik go nie posiada). Potem w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wyszukać adresata "URZĄD MIASTA OLSZTYNA" poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy "Urząd Miasta Olsztyna" lub "urzadmiastaolsztyn". Następnie należy wypełnić treść pisma oraz ewentualnie dodać załączniki.

 • Użyte wyżej skróty oznaczają:
 • WPZUP - usługi przygotowane w ramach projektu Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 • UC - usługi centralne udostępnione przez jeden organ np. ministra lub organ centralny, które można realizować na terenie całego kraju we wszystkich podmiotach właściwych do załatwiania danego rodzaju spraw.

   

 • Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Wnoszenie dokumentów przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2010-02-23 13:00:18
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2010-02-23
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2020-06-08 08:59:34