UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2020 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.358.2020 Wniosek - oferta na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-12-30 2021-01-11
OK.1431.357.2020 Wniosek - inwestycja drogowa - Pstrowskiego/Wyszyńskiego Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-12-29 2021-01-04
OK.1431.356.2020 Wniosek - uczniowie - kształcenie na odległość Wydział Edukacji 2020-12-29 2021-01-07
OK.1431.355.2020 Wniosek - dokumentacja nieruchomości położonej przy ul. Głowackiego Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-12-23 2021-01-04
OK.1431.354.2020 Wniosek - Jezioro Żbik - interpelacje, wystąpienia, uchwały Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-12-23 2021-01-04
OK.1431.353.2020 Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-22 2021-01-04
OK.1431.352.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę - budynek 8 (Tęczowy Las) Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-12-22 2020-12-29
OK.1431.351.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę - budynek 6 (Tęczowy Las) Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-12-21 2020-12-29
OK.1431.350.2020 Wniosek - tereny pod farmy fotowoltaiczne Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-12-21 2020-12-29
OK.1431.349.2020 Wniosek - lokale eksmisyjne - umowy Wydział Organizacji i Kadr 2020-12-21 2020-12-29
OK.1431.348.2020 Wniosek - lokale eksmisyjne Z.I 2020-12-21 2020-12-29
OK.1431.347.2020 Wniosek - dostawa narzędzi, elektronarzędzi oraz materiałów pomocniczych Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-18 2020-12-31
OK.1431.346.2020 Wniosek - potwierdzenie doświadczenia inżyniera kontraktu Wydział Inwestycji Miejskich 2020-12-18 2020-12-28
OK.1431.345.2020 Wniosek - kierownik robót w zakresie instalacji elektrycznych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-12-11 2020-12-18
OK.1431.344.2020 Wniosek - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-17 2020-12-22
OK.1431.343.2020 Wniosek - Bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna - analiza uwarunkowań Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-12-16 2020-12-30
OK.1431.342.2020 Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie - protokół Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-16 2020-12-29
OK.1431.341.2020 Wniosek - budowa linii tramwajowej - umowa Jednostka Realizująca Projekt V 2020-12-15 2020-12-29
OK.1431.340.2020 Wniosek - decyzja o odmowie pozwolenia na budowę ul. M. Okręckiej-Bromkowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-12-09 2020-12-17
OK.1431.339.2020 Wniosek - instruktorzy nauki jazdy Wydział Komunikacji 2020-12-16 2020-12-22
OK.1431.338.2020 Wniosek - skany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-12-13 2020-12-30
OK.1431.337.2020 Wniosek - protokół odbioru końcowego - budowa zajezdni tramwajowej Jednostka Realizująca Projekt V 2020-12-10 2020-12-22
OK.1431.336.2020 Wniosek - skany załączników do SIWZ ZP.271.1.21.2020.b Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-07 2020-12-10
OK.1431.335.2020 Wniosek - lista firm posiadających pozwolenie na odbiór nieczystości płynnych Wydział Środowiska 2020-12-07 2020-12-10
OK.1431.334.2020 Wniosek - audyt bezpieczeństwa KRI Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2020-12-05 2021-12-18
OK.1431.333.2020 Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-12-04 2020-12-09
OK.1431.332.2020 Wniosek - dokumentacja zamówienia na dostawę elektronarzędzi Wydział Zamówień Publicznych 2020-12-03 2020-12-16
OK.1431.331.2020 Wniosek - średnie wynagrodzenie pracowników Urzędu Wydział Organizacji i Kadr 2020-12-02 2021-01-12
OK.1431.330.2020 Wniosek - aplikacja mobilna "Bezpieczny Olsztyn" Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2020-12-02 2020-12-15
OK.1431.329.2020 Wniosek - bilet aglomeracyjny MOF Olsztyna Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-12-01 2020-12-07
OK.1431.328.2020 Wniosek - budowa drogi - ul. Bohuna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-11-23 2020-12-04
OK.1431.327.2020 Wniosek - administrator danych osobowych Wydział Organizacji i Kadr 2020-11-26 2020-12-09
OK.1431.326.2020 Wniosek - skany ofert na zakup laptopów do realizacji zdalnego nauczania Wydział Zamówień Publicznych 2020-11-26 2020-12-04
OK.1431.325.2020 Wniosek - decyzje w przedmiocie zwrotu dotacji samorządowej Wydział Edukacji 2020-11-25 2021-01-20
OK.1431.324.2020 Wniosek - kierownik budowy zadania "Budowa Zajezdni Tramwajowej" Jednostka Realizująca Projekt V 2020-11-23 2020-12-03
OK.1431.323.2020 Wniosek- skan ofert z postępowania 20/20 Wydział Zamówień Publicznych 2020-11-24 2020-11-26
OK.1431.322.2020 Wniosek - rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Biuro ds. Obsługi Prawnej 2020-11-21
OK.1431.321.2020 Wniosek - dostarczenie frezarek do Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-11-19 2020-11-24
OK.1431.320.2020 Wniosek - cena udziałów w Spółce OZK Sp. z o.o. Z I 2020-11-19 2020-11-23
OK.1431.319.2020 Wniosek - udostępnienie dziennika budowy Jednostka Realizująca Projekt V 2020-11-18 2020-12-02
OK.1431.318.2020 Wniosek - kierownik robót elektrycznych Jednostka Realizująca Projekt V 2020-11-18 2020-11-26
OK.1431.317.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę dz. 49/91 ul. Kordeckiego Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-11-13 2020-11-19
OK.1431.316.2020 Wniosek - kierownik robót elektrycznych Jednostka Realizująca Projekt V 2020-11-12 2020-12-07
OK.1431.315.2020 Wniosek - bezpieczeństwo ruchu drogowego Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-11-11 2020-11-24
OK.1431.314.2020 Wniosek - podmioty uiszczające podatek od nieruchomości Wydział Podatków i Opłat 2020-11-10 2020-12-17
OK.1431.313.2020 Wniosek - autorzy dokumentacji projektowej Wydział Inwestycji Miejskich 2020-11-10 2020-11-18
OK.1431.312.2020 Wniosek - samochody służbowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-11-07 2020-11-20
OK.1431.311.2020 Wniosek - realizacja inwestycji "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie 2020-11-05 2020-11-17
OK.1431.310.2020 Wniosek - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych Wydział Edukacji 2020-11-04 2020-11-17
OK.141.309.2020 Wniosek - inspektor nadzoru branży sanitarnej Jednostka Realizująca Projekt V 2020-11-04 2020-11-18
OK.1431.308.2020 Wniosek - liczba instruktorów w ewidencji Wydział Komunikacji 2020-10-22 2020-11-04
OK.1431.307.2020 Wniosek - kontrola w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna Biuro Kontroli 2020-10-30 2020-11-06
OK.1431.306.2020 Wniosek - wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-10-30 2020-11-05
OK.1431.305.2020 Wniosek - koszty utrzymania nauczycieli i katechetów Wydział Edukacji 2020-11-01 2020-11-13
OK.1431.304.2020 Wniosek - kopia decyzji pozwolenia na budowę dz. nr 37/1 obręb 23 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-10-28 2020-11-05
OK.1431.303.2020 Wniosek - zakres robót realizowanych na inwestycji - budowa linii tramwajowej Jednostka Realizująca Projekt V 2020-10-29 2020-11-12
OK.1431.302.2020 Wniosek - strategia miasta w zakresie wód opadowych Wydział Środowiska 2020-10-28 2020-11-10
OK.1431.301.2020 Wniosek - dokumentacja postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-10-28 2020-11-02
OK.1431.300.2020 Wniosek - parkowanie przy ul. Warmińskiej Wydział Organizacji i Kadr 2020-10-22 2020-10-27
OK.1431.299.2020 Wniosek - nieruchomości przekazane na rzecz gminy Olsztyn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-10-22 2020-10-29
OK.1431.298.2020 Wniosek - interwencje Straży Miejskiej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2020-10-21 2020-11-02
OK.1431.297.2020 Wniosek - uregulowanie zasad parkowania Miejski Inżynier Ruchu 2020-10-20 2020-11-02
OK.1431.296.2020 Wniosek - nagrody wypłacone pracownikom Wydział Organizacji i Kadr 2020-10-08 2020-10-27
OK.1431.295.2020 Wniosek - wierzytelności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług Wydział Podatków i Usług 2020-10-19 2020-11-18
OK.1431.294.2020 Wniosek - kierownik robót elektrycznych Jednostka Realizująca Projekt V 2020-10-16 2020-10-29
OK.1431.293.2020 Wniosek - porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Wydział Środowiska 2020-10-14 2020-10-26
OK.1431.292.2020 Wniosek - oferty z postępowania Wydział Zamówień Publicznych 2020-10-14 2020-10-19
OK.1431.291.2020 Wniosek - orzeczenie KIO dot. rozbudowy linii tramwajowej w Olsztynie Wydział Zamówień Publicznych 2020-10-12 2020-10-16
OK1431.290.2020 Wniosek - numery działek ewidencyjnych Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-10-08 2020-10-19
OK.1431.289.2020 Wniosek - podmiot dostarczający system informacji prawnej Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2020-10-08 2020-10-15
OK.1431.288.2020 Wniosek - uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-10-06 2020-10-09
OK.1431.287.2020 Wniosek - kopia umowy na dostawę 12 tramwajów Jednostka Realizująca Projekt V 2020-10-06 2020-10-15
OK.1431.286.2020 Wniosek - uchwała udzielająca mandat Biuro Rady Miasta 2020-10-05 2020-10-27
OK.1431.285.2020 Wniosek - nadzór nad usunięciem awarii kolektorów deszczowych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-10-05 2020-10-19
OK.1431.284.2020 Wniosek - liczba wydanych kart wędkarskich Wydział Środowiska 2020-10-04 2020-10-07
OK.1431.283.2020 Wniosek - protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Wydział Zamówień Publicznych 2020-10-02 2020-10-08
OK.1431.282.2020 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-10-01 2020-10-08
OK.1431.281.2020 Wniosek - platforma konsultacji społecznych Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego 2020-09-28 2020-10-09
OK.1431.280.2020 Wniosek - gospodarka mieszkaniowa Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-09-30 2020-10-06
OK.1431.279.2020 Wniosek - objęcie nieruchomości planem zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-09-28 2020-10-09
OK.1431.278.2020 Wniosek - roszczenia o zwrot nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-09-28 2020-10-05
OK.1431.277.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-09-28 2020-10-09
OK.1431.276.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na terenach stanowiących lasy Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-09-28 2020-10-05
OK.1431.275.2020 Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-09-28 2020-10-05
OK.1431.274.2020 Wniosek - zwycięskie oferty na prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-09-25 2020-09-30
OK.1431.273.2020 Wniosek - treść warunków emisji wszystkich serii obligacji Wydział Budżetu 2020-09-25 2020-10-08
OK.1431.272.2020 Wniosek - rozwiązania cyfrowe oferowane przez urząd Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2020-09-25 2020-10-12
OK.1431.271.2020 Wniosek - zwycięskie oferty na prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-09-24 2020-09-30
OK.1431.270.2020 Wniosek - postępowanie na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie Wydział Zamówień Publicznych 2020-09-24 2020-09-30
OK.1431.269.2020 Wniosek - umowa ze spółką Remondis oraz harmonogran odbioru odpadów Wydział Środowiska 2020-09-24 2020-09-25
OK.1431.268.2020 Wniosek - informacje o konkursie na dyrektora szpitala Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-09-23 2020-09-29
OK.1431.267.2020 Wniosek - ochrona środowiska - grunty, osuwiska, kruszywa Wydział Środowiska 2020-09-23 2020-09-29
OK.1431.263.2020 Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-09-22 2020-10-02
OK.1431.266.2020 Wniosek - kopia decyzji Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-09-23 2020-09-25
OK.1431.265.2020 Wniosek - działki nad jeziorem Ukiel Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-09-23 2020-10-28
OK.1431.264.2020 Wniosek - Wypis i wyrys Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-09-22 2020-09-24
OK.1431.262.2020 Wniosek - wyborcy Biuro Obsługi Klienta 2020-09-21 2020-09-28
OK.1431.261.2020 Wniosek - szczegóły najkorzystniejszej oferty Wydział Zamówień Publicznych 2020-09-18 2020-09-24
OK.1431.260.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac porządkowych i wycinki drzew Wydział Inwestycji Miejskich 2020-09-17 2020-10-27
OK.1431.259.2020 Wniosek - koszty funkcjonowania urzędu Wydział Finansów 2020-09-17 2020-09-29
OK.1431.258.2020 Wniosek - dokumentacja techniczna z postępowania Wydział Zamówień Publicznych 2020-09-18 2020-09-24
OK.1431.257.2020 Wniosek - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Wydział Inwestycji Miejskich 2020-09-15 2020-10-19
OK.1431.256.2020 Wniosek - nadzór nad realizacją zadania - "Modernizacja kanalizacji deszczowej" Wydział Inwestycji Miejskich 2020-09-15 2020-09-23
OK.1431.255.2020 Wniosek - kserokopia protokołu przekazania materiałów Wydział Inwestycji Miejskich 2020-09-15 2020-09-25
OK.1431.254.2020 Wniosek - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi Wydział Środowiska 2020-09-15 2020-09-18
OK.1431.253.2020 Wniosek - kopia decyzji pozwolenia na budowę ul. Leśna 14 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-09-11 2020-09-18
OK.1431.252.2020 Wniosek - zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania lokalu Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-09-10 2020-09-23
OK.1431.251.2020 Wniosek - wyrok w sprawie sądowej dot. przedszkola Wydział Edukacji 2020-09-02 2020-09-29
OK.1431.250.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy - modernizacja kanalizacji deszczowej Wydział Inwestycji Miejskich 2020-09-10 2020-10-27
OK.1431.249.2020 Wniosek - kopie dokumentów dotyczących inwestycji budowlanych Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-09-08 2020-09-21
OK.1431.248.2020 Wniosek - kopia decyzji nr II-441/95 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-09-08 2020-09-11
OK.1431.247.2020 Wniosek - skan projektu budowy ul. Poziomkowej Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-09-08 2020-09-21
OK.1431.246.2020 Wniosek - powierzchnia użytkowa lokalu ul. Leśna Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-08-27 2020-09-08
OK.1431.245.2020 Wniosek - dotacje dla przedszkoli Wydział Edukacji 2020-08-26 2020-09-10
Ok.1431.244.2020 Wniosek - obiekt posiadający laboratoria badawcze Wydział Inwestycji Miejskich 2020-09-02 2020-09-09
OK.1431.243.2020 Wniosek - protokoły kontroli, stanowiska stron i wyniki pokontrolne Biuro Kontroli 2020-09-01 2020-09-28
OK.1431.242.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-09-01 2020-09-14
OK.1431.241.2020 Wniosek - dzierżawa działek Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-09-01 2020-09-11
OK.1431.240.2020 Wniosek - zwrot środków (Program operacyjny) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-08-28 2020-09-04
OK.1431.239.2020 Wniosek - IDO, audyt KIR Wydział Organizacji i Kadr 2020-08-28 2020-09-11
OK.1431.238.2020 Wniosek - decyzja ZRiD nr 3/2020 - budowa drogi gminnej Wydział Inwestycji Miejskich 2020-08-27 2020-09-04
OK.1431.237.2020 Wniosek - wyłonienie usługodawcy w zakresie nadzoru nad realizacją zadania Wydział Inwestycji Miejskich 2020-08-20 2020-09-11
OK.1431.236.2020 Wniosek - wyłonienie usługodawcy w zakresie nadzoru nad realizacją zadania Wydział Inwestycji Miejskich 2020-08-20 2020-10-13
OK.1431.235.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-08-18 2020-09-11
OK.1431.234.2020 Wniosek - opinia Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-08-27 2020-09-02
OK.1431.233.2020 Wniosek - liczba zarejestrowanych samochodów Wydział Komunikacji 2020-08-26 2020-09-09
OK.1431.232.2020 Wniosek - umowa na realizację projektu "Ratujmy jezioro Długie" Wydział Środowiska 2020-08-25 2020-08-27
OK.1431.231.2020 Wniosek - oferty kosztorysowe przetargu dot. rozbudowy linii tramwajowej Wydział Zamówień Publicznych 2020-08-25 2020-08-28
OK.1431.230.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu Wydział Inwestycji Miejskich 2020-08-25 2020-10-13
OK.1431.229.2020 Wniosek - kierownik budowy - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 528 Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-08-24 2020-09-07
OK.1431.228.2020 Wniosek - wysokość stawki za pociągokilometr i wozokilometr Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-08-24 2020-09-17
OK.1431.227.2020 Wniosek - mieszkańcy uczestniczący w debacie nad raportem o stanie gminy Biuro Rady Miasta 2020-08-19 2020-08-28
OK.1431.226.2020 Wniosek - kopia umowy zawartej między Gminą Olsztyn a 10x oraz PWiK Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-08-19 2020-12-14
OK.1431.225.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę obejmujące działkę nr 17 w obrębie nr 156 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-08-17 2020-08-25
OK.1431.224.2020 Wniosek - skan pisma Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydziału Gospodarczego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-08-14 2020-08-24
OK.1431.223.2020 Wniosek - wykaz numerów rejestracyjnych Wydział Komunikacji 2020-08-14 2020-09-01
OK.1431.222.2020 Wniosek - uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-08-12 2020-08-24
OK.1431.221.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Środowiska 2020-08-12 2020-08-31
OK.1431.220.2020 Wniosek - porozumienie dotyczące sprzedaży akcji spółki Stomil S.A. Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-08-10 2020-08-26
OK.1431.219.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu Wydział Inwestycji Miejskich 2020-08-07 2020-08-18
OK.1431.218.2020 Wniosek - liczba pracowników w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-08-09 2020-08-20
OK.1431.217.2020 Wniosek - systemy dla sygnalistów Biuro ds. Obsługi Prawnej 2020-08-06 2020-08-20
OK.1431.216.2020 Wniosek - zasób mieszkaniowy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-08-06 2020-08-19
OK.1431.215.2020 Wniosek - dostęp do telemedycyny Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-08-04 2020-08-12
OK.1431.214.2020 Wniosek - dokumentacja przetargu na sprzedaż OZK Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-08-04 2020-08-07
OK.1431.213.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-07-30 2020-08-11
OK.1431.212.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-07-30 2020-08-11
OK.1431.211.2020 Wniosek - cmentarze Z II 2020-07-29 2020-08-06
OK.1431.210.2020 Wniosek - Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie Wydział Zamówień Publicznych 2020-07-29 2020-08-18
OK.1431.209.2020 Wniosek - ankieta - instrumenty wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach pandemii Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2020-07-25 2020-08-06
OK.1431.208.2020 Wniosek - wgląd do ofert w postępowaniu "Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie" Wydział Zamówień Publicznych 2020-07-28 2020-07-31
OK.1431.207.2020 Wniosek - wgląd do ofert Wydział Zamówień Publicznych 2020-07-28 2020-08-18
OK.1431.206.2020 Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie Wydział Zamówień Publicznych 2020-07-27 2020-08-17
OK.1431.205.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę oraz projekt zagospodarowania terenu Wudział Urbanistyki i Architektury 2020-07-23 2020-08-04
OK.1431.204.2020 Wniosek - zlecenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-07-23 2020-07-30
OK.1431.203.2020 Wniosek - dotyczący stanowiska pracy audytora wewnętrznego Wydział Organizacji i Kadr 2020-07-21 2020-08-04
OK.1431.202.2020 Wniosek - odmowy decyzji, sprzeciwy, postępowania sądowe w okresie ostatnich 5 lat Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-21 2020-08-25
OK.1431.201.2020 Wniosek - udostępnienie dokumentacji na budowę działki Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-21 2020-08-25
OK.1431.200.2020 Wniosek - oferty przetargowe złożone w postępowaniu na rozbudowę linii tramwajowych Wydział Zamówień Publicznych 2020-07-20 2020-08-17
OK.1431.199.2020 Wniosek - decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i pozwolenie na budowę kompleksu Centaurus Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-17 2020-07-24
OK.1431.198.2020 Wniosek - kopia dokumentów na rozbiórkę budynków magazynowych i hal produkcyjnych - ul. Rataja 19 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-17 2020-07-21
OK.1431.197.2020 Wniosek - dot. umów na korzystanie UMO z usług : prawnych, IOD, audytu bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia w UMO schematów podatkowych Wydział Organizacji i Kadr 2020-07-15 2020-07-28
OK.1431.196.2020 Wniosek - kopie załączników do wniosków JST o zwiększenie subwencji ogólnej Wydział Edukacji 2020-07-15 2020-07-21
OK.1431.195.2020 Wniosek - oferty nabycia udziałów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym sp. z o.o. Biuro ds. Obsługi Prawnej 2020-07-13
OK.1431.194.2020 Wniosek - kopia decyzji dotyczących nabycia mienia po spółdzielni "Podlesie" Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-07-13 2020-07-20
OK.1431/193.2020 Wniosek - skan decyzji o warunkach zabudowy ul. Dolna Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-13 2020-07-20
OK.1431.192.2020 Wniosek - opis techniczny budynku przy ul. Dożynkowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-14 2020-07-17
OK.1431.191.2020 Wniosek - system obsługi spraw i dokumentów Wydział Organizacji i Kadr 2020-07-10 2020-07-17
OK.1431.190.2020 Wniosek - gospodarka obiegu zamkniętego Wydział Środowiska 2020-07-10 2020-07-24
OK.1431.189.2020 Wniosek - audyt stron internetowych Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-07-08 2020-07-17
OK.1431.188.2020 Wniosek - wyłonienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac projektowych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-07-09 2020-07-21
OK.1431.187.2020 Wniosek - kserokopia protokołu przekazania placu budowy Wydział Inwestycji Miejskich 2020-07-09 2020-07-17
OK.1431.186.2020 Wniosek - nadzór nad usunięciem awarii kolektorów deszczowych kd 600 Wydział Inwestycji Miejskich 2020-07-09 2020-08-06
OK.1431.185.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy Wydział Inwestycji Miejskich 2020-07-08 2020-07-21
OK.1431.184.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu Wydział Inwestycji Miejskich 2020-07-08 2020-07-22
OK.1431.183.2020 Wniosek - dokumentacja projektowa ul. Królewny Śnieżki Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-08 2020-07-13
OK.1431.182.2020 Wniosek - skan decyzji dot. pozwolenia na budowę "Willa Nova" Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-08 2020-07-10
OK.1431.181.2020 Wniosek - wynagrodzenia dyrektorów i kierowników w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-07-06 2020-07-17
OK.1431.180.2020 Wniosek - liczba zarejestrowanych pojazdów z amerykańskim dowodem Wydział Komunikacji 2020-07-06 2020-07-09
OK.1431.179.2020 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy, obr. 57, działki nr 23 i 24 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-05 2020-07-09
OK.1431.178.2020 Wniosek - postępowanie na dostawę taboru tramwajowego Wydział Zamówień Publicznych 2020-07-03 2020-07-17
OK.1431.177.2020 Wniosek - zabytki w sąsiedztwie działki o nr ew. 52/4 ob. 0106 miasta Olsztyn Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2020-06-30 2020-07-13
OK.1431.176.2020 Wniosek - zlokalizowanie działki w strefie pośredniej ujęć wody Wydział Środowiska 2020-06-30 2020-07-06
OK.1431.175.2020 Wniosek - zawieszenie postepowania - art.94 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-06-29 2020-07-13
OK.1431.174.2020 Wniosek - uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-01 2020-07-08
OK.1431.173.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na bydowę w okresie 1.02.2020 - 30.06.2020 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-07-01 2020-07-09
OK.1431.172.2020 Wniosek - umowa dzierżawy działki nr 126/15 obręb 64 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-07-01 2020-07-09
OK.1431.171.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie 1.02.2020 - 30.06.2020 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-06-30 2020-07-07
OK.1431.170.2020 Wniosek - obieg dokumentacji w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-06-29 2020-07-02
OK.1431.169.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników MOPS Wydział Zdrowiai Polityki Społecznej 2020-06-29 2020-07-03
OK.1431.168.2020 Wniosek - liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Wydział Organizacji i Kadr 2020-06-29 2020-07-09
OK.1431.167.2020 Wniosek - protokoły postępowań o udzielenia zamówień w zakresie ubezpieczeń Wydział Zamówień Publicznych 2020-06-26 2020-07-10
OK.1431.166.2020 Wniosek - skan projektu budowlanego przy ul. Jacka Kuronia 9 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-06-25 2020-07-08
OK.1431.165.2020 Wniosek - kopia umowy na budowę ciągu dróg trzeciorzędnych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-06-24 2020-06-30
OK.1431.164.2020 Wniosek - treść dokumentów urzędowych Biuro Rady Miasta 2020-06-22 2020-07-03
OK.1431.163.2020 Wniosek - jednostki pomocnicze miasta Biuro Rady Miasta 2020-06-20 2020-06-29
OK.1431.162.2020 Wniosek - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Wydział Inwestycji Miejskich 2020-06-22 2020-07-09
OK.1431.161.2020 Wniosek - nadzór nad realizacją zadania - "Modernizacja kanalizacji deszczowej" Wydział Inwestycji Miejskich 2020-06-22 2020-07-06
OK.1431.160.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-06-22 2020-07-06
OK.1431.159.2020 Wniosek - informacje dotyczące przetargu - modernizacja kanalizacji deszczowej Wydział Inwestycji Miejskich 2020-06-23 2020-09-15
OK.1431.158.2020 Wniosek - wymiana okien Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-06-22 2020-06-29
OK.1431.157.2020 Wniosek - wynagrodzenia dyrektorów i kierowników w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-06-11 2020-06-25
OK.1431.156.2020 Wniosek - podatki lokalne Wydział Podatków i Opłat 2020-06-18 2020-07-02
OK.1431.155.2020 Wniosek - zgłoszenie budowy wiaty Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-06-17 2020-06-26
OK.1431.151.2020 Wniosek - zwolnienia z czynszu dzierżawnego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-06-10 2020-06-23
OK.1431.154.2020 Wniosek - elektromobilność Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2020-06-13 2020-06-30
OK.1431.153.2020 Wniosek - wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-06-13 2020-06-25
OK.1431.152.2020 Wniosek - postępowania sądowoadministracyjne przeciwko szkołom Biuro ds. Obsługi Prawnej 2020-06-12 2020-06-23
OK.1431.150.2020 Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-06-08 2020-06-17
OK.1431.149.2020 Wniosek - postępowanie dot. wydania pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-06-05 2020-06-15
OK.1431.148.2020 Wniosek - liczba uczniów na terenie powiatu Wydział Edukacji 2020-06-03 2020-06-16
OK.1431.147.2020 Wniosek - informacja dot. dostawy, montażu i uruchomienia pieców Wydział Inwestycji Miejskich 2020-06-02 2020-06-16
OK.1431.146.2020 Wniosek - notatka z otwarcia ofert - pumptrack na Górce Jasia Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-06-01 2020-07-16
OK.1431.145.2020 Wniosek - środki ochrony roślin mające w składzie substancję czynną glifosat Wydział Środowiska 2020-05-29 2020-06-03
OK.1431.144.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, ul. Barcza Wydział Środowiska 2020-05-27 2020-06-03
OK.1431.143.2020 Wniosek - pozwolenie na rozbiórkę budynku Dworca Kolejowego Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-26 2020-06-04
OK.1431.142.2020 Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 353 obręb 126 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-26 2020-06-05
OK.1431.141.2020 Wniosek - Budżet Obywatelski w latach 2011-2020 w Olsztynie Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-05-26 2020-07-24
OK.1431.140.2020 Wniosek - budżet obywatelski Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-05-21 2020-05-28
OK.1431.139.2020 Wniosek - przekazanie kopii wniosku o zmiany warunków umowy ZP.271.1.73.2017.d Jednostka Realizująca Projekt V 2020-05-21 2020-06-01
OK.1431.138.2020 Wniosek - liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-05-20 2020-05-27
OK.1431.137.2020 Wniosek - kwota wydatkowana na określenie wartości nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-05-21 2020-06-08
OK.1431.136.2020 Wniosek - przekazanie kontaktów do biur i wydziałów Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-05-20 2020-05-22
OK.1431.135.2020 Wniosek - statystyki korzystania z e-usług w Urzędzie Miasta Olsztyna Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2020-05-19 2020-05-29
OK.1431.134.2020 Wniosek - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-18 2020-05-21
OK.1431.133.2020 Wniosek - wpływy do budżetu z opłaty adiacenckiej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-05-18 2020-05-25
OK.1431.132.2020 Wniosek - podjęte środki w związku z ogłoszeniem stanu epidemii Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-05-17 2020-05-21
OK.1431.131.2020 Wniosek - szkoły wytypowane do składania wniosków o udzielenie subwencji Wydział Edukacji 2020-05-18 2020-05-20
OK.1431.130.2020 Wniosek - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 2/10 obręb 120 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-17 2020-05-21
OK.1431.129.2020 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 100/1 Łomy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-16 2020-05-20
OK.1431.128.2020 Wniosek - warunki zabudowy działki 100/1 w miejscowości Łomy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-16 2020-05-20
OK.1431.127.2020 Wniosek - wykaz decyzji po pozwoleniu na budowę w roku 2008 i 2009 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-13 2020-05-20
OK.1431.126.2020 Wniosek - postępowania dotyczące reprywatyzacji Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-05-05 2020-05-11
OK.1431.125.2020 Wniosek - energia elektryczna Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2020-05-09 2020-05-19
OK.1431.124.2020 Wniosek - przeznaczenie gruntu obręb 70 nr 6/1 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-08 2020-05-26
OK.1431.123.2020 Wniosek - liczba grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Olsztyna Wydział Finansów 2020-05-08 2020-05-21
Ok.1431.122.2020 Wniosek - dokumentacja architektoniczno-budowlana - działka nr 57/23, obręb 161 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-05-07 2020-05-13
OK.1431.121.2020 Wniosek - zlecenia wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt Wydział Środowiska 2020-05-06 2020-05-12
OK.1431.120.2020 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego ul. Żurawia Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-04-29 2020-05-18
OK.1431.119.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac projektowych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-04-30 2020-05-11
OK.1431.118.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. Wydział Organizacji i Kadr 2020-04-29 2020-05-08
OK.1431.117.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców Wydział Organizacji i Kadr 2020-04-25 2020-05-07
OK.1431.116.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców Wydział Organizacji i Kadr 2020-04-25 2020-05-07
OK.1431.115.2020 Wniosek - przekazanie informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. Wydział Organizacji i Kadr 2020-04-27 2020-05-07
OK.1431.114.2020 Wniosek - sportowe imprezy masowe w latach 2015-2019 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2020-04-27 2020-05-04
OK.1431.113.2020 Wniosek - przekazanie danych ze spisu wyborców Wydział Organizacji i Kadr 2020-04-24 2020-05-08
OK.1431.112.2020 Wniosek - udostępnienie danych Poczcie Polskiej Wydział Organizacji i Kadr 2020-04-24 2020-05-07
OK.1431.111.2020 Wniosek - protokół postępowania o udzielenie zamówienia Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-23 2020-04-27
OK.1431.110.2020 Wniosek - dotacja celowa na prace remontowe Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2020-04-20 2020-05-08
OK.1431.109.2020 Wniosek - transakcje nabycia nieruchomości od podmiotów niepublicznych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-04-20 2020-05-05
OK.1431.108.2020 Wniosek - oferty złożone w przetargu nieograniczonym nr 29/2018 Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-17 2020-04-27
OK.1431.107.2020 Wniosek - obsługa prawna jednostek systemu oświaty w stanie epidemii Wydział Edukacji 2020-04-14 2020-04-27
OK.1431.106.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na ochronie terenu budowy Wydział Inwestycji Miejskich 2020-04-10 2020-04-24
OK.1431.105.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac porządkowych i wycinki drzew Wydział Inwestycji Miejskich 2020-04-10 2020-04-24
OK.1431.104.2020 Wniosek - wyłonienie usługodawcy w zakresie nadzoru nad realizacją zadania Wydział Inwestycji Miejskich 2020-04-10 2020-12-23
OK.1431.103.2020 Wniosek - wyłonienie wykonawcy prac polegających na wygrodzeniu terenu Wydział Inwestycji Miejskich 2020-04-10 2020-04-24
OK.1431.102.2020 Wniosek - kopia wniosku o uruchomienie postępowania Wydział Inwestycji Miejskich 2020-04-10 2020-04-29
OK.1431.101.2020 Wniosek - imprezy masowe Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2020-04-10 2020-04-24
OK.1431.100.2020 Wniosek - kopia ofert w postępowaniu na budowę linii tramwajowej Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-15 2020-04-22
OK.1431.99.2020 Wniosek - działania w zakresie poprawy jakości powietrza Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2020-04-07 2020-04-17
OK.1431.98.2020 Wniosek - strefa płatnego parkowania i komunikacja miejska Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-04-09 2020-04-23
OK.1431.97.2020 Wniosek - decyzje środowiskowe, działki 17/3 i 17/4 obręb 84 Olsztyn Wydział Środowiska 2020-04-08 2020-04-22
OK.1431.96.2020 Wniosek - planowane inwestycje w pobliżu działek 38/7, 38/8, 38/9, 38/10 obr.140 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-04-07 2020-04-14
OK.1431.95.2020 Wniosek - rejestr wydanych wniosków i decyzji o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-04-07 2020-04-16
OK.1431.94.2020 Wniosek - postępowanie sądowe i administracyjne, działka nr 8/2, obręb 75 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-03-26 2020-04-08
OK.1431.93.2020 Wniosek - projekt budowlany dla budynku usługowego przy ul. Wyszyńskiego 7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-04-02 2020-04-08
OK.1431.92.2020 Wniosek - Budżet Obywatelski/Partycypacyjny Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-04-03 2020-04-20
OK.1431.91.2020 Wniosek - kopia protokołu dot. przetargu - budowa linii tramwajowej Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-02 2020-04-14
OK.1431.90.2020 Wniosek - udostępnienie informacji z pp. 29/18 Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-02 2020-04-06
OK.1431.89.2020 Wniosek - szczegóły oferty z postępowania przetargowego Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-01 2020-04-08
OK.1431.88.2020 Wniosek - ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie www.olsztyn.eu Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2020-03-20 2020-04-02
OK.1431.87.2020 Wniosek - mieszkania komunalne i socjalne Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-29 2020-04-14
OK.1431.86.2020 Wniosek - projekt budowlany dla budynku usługowego przy ul. Wyszyńskiego 7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-27 2020-04-08
OK.1431.85.2020 Wniosek - podatek od nieruchomości - jezioro Tyrsko dz. nr 55 obr. 154 Wydział Podatków i Opłat 2020-03-16 2020-04-14
OK.1431.84.2020 Wniosek - ilośc mężczyzn zatrudnionych w samorządowych przedszkolach Wydział Edukacji 2020-03-25 2020-03-26
OK.1431.83.2020 Wniosek - utworzenie parku kulturowego dla nieruchomości, działka nr 8/2 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2020-03-25 2020-04-06
OK.1431.82.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na obszarze przeznaczonym na cele publiczne Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-25 2020-03-27
OK.1431.81.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 8/2 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-25 2020-03-31
OK.1431.80.2020 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji, działka nr 8/2 Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-03-25 2020-03-27
OK.1431.79.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2 Wydział Środowiska 2020-03-25 2020-04-02
OK.1431.78.2020 Wniosek - wpis do Rejestru Zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2020-03-25 2020-04-03
OK.1431.77.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 8/2 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-25 2020-03-27
OK.1431.76.2020 Wniosek - obsługa bankowa urzędu Wydział Budżetu 2020-03-24 2020-03-27
OK.1431.75.2020 Wniosek - liczba pracowników pracujących zdalnie Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-19 2020-03-24
OK.1431.74.2020 Wniosek - stawki opłat za użytkowanie wieczyste w latach 1990-2020 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-03-18 2020-04-02
OK.1431.73.2020 Wniosek - warunki zabudowy i plany drogi dojazdowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-18 2020-03-26
OK.1431.72.2020 Wniosek - scany opinii biegłych w przedmiocie określenia stawek czynszów Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-18 2020-03-25
OK.1431.71.2020 Wniosek - granice obwodów publicznych szkół podstawowych Wydział Edukacji 2020-03-17 2020-03-20
OK.1431.70.2020 Wniosek - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2020-03-17 2020-03-31
OK.1431.69.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-11 2020-03-24
OK.1431.68.2020 Wniosek - system usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyna Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-03-13 2020-03-18
OK.1431.67.2020 Wniosek - właściciel działek Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-03-11 2020-03-25
OK.1431.66.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę dla działki nr 53/3 obr. 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-09 2020-03-13
OK.1431.65.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-08 2020-03-13
OK.1431.64.2020 Wniosek - wysokosć wynagrodzenia Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-05 2020-03-19
OK.1431.63.2020 Wniosek - postępowanie pn: "Budowa Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego" Wydział Zamówień Publicznych 2020-03-06 2020-03-10
OK.1431.62.2020 Wniosek - wysokość ceny za energie elektryczną jaką płaci Urząd Miasta Olsztyna Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Infrastruktury i Gospodarki Elektroenergetycznej 2020-03-06 2020-03-09
OK.1431.61.2020 Wniosek - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2020-03-05 2020-03-17
OK.1431.60.2020 Wniosek - promocja Miasta w 2019 r. Biuro Promocji i Turystyki 2020-03-05 2020-03-09
OK.1431.59.2020 Wniosek - postępowanie na dostawę taboru tramwajowego Wydział Zamówien Publicznych 2020-03-05 2020-03-18
OK.1431.58.2020 Wniosek - wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2015-2019 Wydział Podatków i Opłat 2020-03-01 2020-03-09
OK.1431.57.2020 Wniosek - skany dokumentacji dot. umowy na realizację dostawy 24 tramwajów Jednotka Realizująca Projekt V 2020-02-28 2020-03-13
OK.1431.56.2020 Wniosek - pozyskanie i wykorzystanie środków unijnych przez samorząd Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-02-27 2020-03-06
OK.1431.55.2020 Wniosek - wysokość wpływów z opłaty skarbowej w 2019 r. Wydział Podatków i Opłat 2020-02-24 2020-03-09
OK.1431.54.2020 Wniosek - kosze na nieczystości po zwierzętach Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-02-25 2020-03-04
OK.1431.53.2020 Wniosek - sprzedaż lokali przy ul. Partyzantów 67 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-02-10 2020-02-24
OK.1431.52.2020 Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego Wydział Inwestycji Miejskich 2020-02-18 2020-03-02
OK.1431.51.2020 Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego Wydział Inwestycji Miejskich 2020-02-18 2020-03-02
OK.1431.50.2020 Wniosek - urządzenia badające jakość powietrza Wydział Środowiska 2020-02-18 2020-03-03
OK.1431.49.2020 Wniosek - postępowanie dot. przetargu na dostawę taboru tramwajowego Wydział Zamówień Publicznych 2020-02-17 2020-02-21
OK.1431.48.2020 Wniosek - ocena funkcjonowania podmiotów na rynku zamówień publicznych Wydział Zamówień Publicznych 2020-02-17 2020-02-19
OK.1431.47.2020 Wniosek - pomiary ruchu Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-02-16 2020-02-21
OK.1431.46.2020 Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-02-13 2020-03-09
OK.1431.45.2020 Wniosek - stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Środowiska 2020-02-13 2020-02-27
OK.1431.44.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę nowej elektrociepłowni Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-02-13 2020-02-19
OK.1431.43.2020 Wniosek - skany formularzy ofertowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2020-02-06 2020-02-14
OK.1431.42.2020 Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-02-12 2020-02-27
OK.1431.41.2020 Wniosek - opis techniczny projektu zagospodarowania terenu Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-02-11 2020-02-21
OK.1431.40.2020 Wniosek - raport o stanie gminy Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-02-10 2020-02-18
OK.1431.39.2020 Wniosek - kopie dokumentów dot. Przedszkola Nr 16 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-02-06 2020-02-10
OK.1431.38.2020 Wniosek - nowe miejsca przedszkolne Wydział Edukacji 2020-02-04 2020-02-11
OK.1431.37.2020 Wniosek - prace w Radzie Miasta Olsztyna Biuro Rady Miasta 2020-02-05 2020-02-25
OK.1431.36.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-31 2020-02-11
OK.1431.35.2020 Wniosek - uchwała antysmogowa Wydział Środowiska 2020-02-04 2020-02-12
OK.1431.34.2020 Wniosek - Prezydenci Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-02-03 2020-02-14
OK.1431.33.2020 Wniosek - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-31 2020-02-11
OK.1431.32.2020 Wniosek - wsparcie finansowe portalu miejskiego olsztyn.com.pl Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-01-28 2020-02-11
OK.1431.31.2020 Wniosek - dokumentacja wykonawcza dna ruchomego na basenie Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-28 2020-01-31
OK.1431.30.2020 Wniosek - dzierżawa obiektu na przedszkole Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-01-31 2020-02-10
OK.1431.29.2020 Wnioesk - wycinka drzew Wydział Środowiska 2020-01-30 2020-02-06
OK.1431.28.2020 Wniosek - przedszkole Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-01-29 2020-02-06
OK.1431.27.2020 Wniosek - umowy ubezpieczenia zawarte przez Miasto Olsztyn Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2020-01-28 2020-02-25
OK.1431.26.2020 Wniosek - kosze na nieczystości po zwierzętach Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-01-28 2020-02-11
OK.1431.25.2020 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy ul. M. Zientary-Malewskiej 23a Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-28 2020-01-31
OK.1431.24.2020 Wniosek - realizacja ul. Perłowej Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-27 2020-02-05
OK.1431.23.2020 Wniosek - kontrola wypłaty dodatków motywacyjnych Biuro Kominikacji I Dialogu Obywatelskiego 2020-01-23 2020-01-24
OK.1431.22.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę działka nr 226, obręb 156 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-24 2020-01-28
OK.1431.21.2020 Wniosek - wykaz pojazdów do licencji firmy Arpa-Travel Wydział Komunikacji 2020-01-17 2020-01-29
OK.1431.20.2020 Wniosek - wykaz pojazdów do licencji firmy Faster Wydział Komunikacji 2020-01-16 2020-01-29
OK.1431.19.2020 Wniosek - gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Środowiska 2020-01-21 2020-01-30
OK.1431.18.2020 Wniosek - usługi w zakresie transportu zbiorowego Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-01-21 2020-02-03
OK.1431.17.2020 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji 2020-01-17 2020-01-24
OK.1431.16.2020 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-17 2020-01-28
OK.1431.15.2020 Wniosek - plany inwestycyjne na lata 2020/22 Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-16 2020-01-23
OK.1431.14.2020 Wniosek - kwoty dotacji w przedszkolach niepublicznych za lata 2009-2016 Wydział Edukacji 2020-01-16 2020-01-23
OK.1431.12.2020 Wniosek - upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału GGN Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-01-14 2020-01-21
OK.1431.13.2020 Wniosek - inwestycje dot. budowy i rozbudowy dróg przy działce nr 34/61 obr. 118 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-15 2020-01-28
OK.1431.11.2020 Wniosek - dokumentacja dotycząca konserwacji nawierzchni drewnianych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-13 2020-01-17
OK.1431.10.2020 Wniosek - dokumentacja postępowania przetargowego Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-13 2020-03-03
OK.1431.9.2020 Wniosek - ośrodki szkolenia kierowców Wydział Komunikacji 2020-01-12 2020-01-16
OK.1431.8.2020 Wniosek - usługi dla weteranów Biuro Sportu i Rekreacji 2020-01-09 2020-01-20
OK.1431.7.2020 Wniosek - organizacje pozarządowe w Olsztynie Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2020-01-09 2020-01-17
OK.1431.6.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę działka ob. 153-8/1 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-09 2020-01-16
OK.1431.5.2020 Wniosek - numery budynków przy ul. Skłodowskiej Curie w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-01-08 2020-01-20
OK.1431.4.2020 Wniosek - liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania Biuro Obsługi Klienta 2020-01-07 2020-01-14
OK.1431.3.2020 Wniosek - planowane inwestycje Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-02 2020-01-20
OK.1431.2.2020 Wniosek - liczba wydanych pozwoleń na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-02 2020-01-09
OK.1431.1.2020 Wniosek - podjęte środki ochrony krajobrazu Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-12-30 2020-01-07

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2020 r.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-19 11:11:49
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-12-19
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-19 11:17:55