UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Oświadczenia majątkowe


Imię
Nazwisko
Miejsce pracy
Za rok
Kategoria stanowiskNa podstawie art. 24i ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. Nr 1515 ze zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości - dotyczy Części B oświadczenia majątkowego.


Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Oświadczenia majątkowe
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2009-03-24 13:55:23
Wytworzył: Adrian Pisarenko
Data wytworzenia: 2009-03-24
Odpowiedzialny: Adrian Pisarenko
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-03-31 15:09:07