UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rejestr umów i zobowiązań


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr

Dostępność: format XLS

XLSX, 2,13 MB metryczka
Rejestr umów i zobowiązań Urzędu Miasta Olsztyna udostępniany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie Zarządzenia Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia rejestru umów i zobowiązań. Rejestr zawiera dane wprowadzone przez pracowników komórek organizacyjnych do systemu księgowego od dnia 1 czerwca 2016 r. do chwili obecnej.

Zakres przedmiotowy danych w rejestrze:
1) umowy, których przedmiotem są dostawy, usługi, roboty budowlane,
2) umowy cywilnoprawne, w tym z pracownikami Urzędu,
3) faktury i rachunki niepowiązane z umowami,
4) koszty i opłaty sądowe,
5) delegacje i szkolenia pracowników Urzędu,
6) dotacje, stypendia, nagrody.

Rejestry umów i zobowiązań za okresy poprzedzające dzień 01-06-2016r. przygotowane w odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej:
XLS, 3,12 MB metryczka
XLS, 305 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr umów i zobowiązań
Wprowadził do BIP: Karol Tabaka
Data udostępnienia: 2018-09-03 21:21:33
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2016-07-01
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-02-09 08:38:44