UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XXXIV/570/17
Data podjęcia: 29-03-2017
Data opublikowania: 05-06-2017
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 roku, poz. 2603
Data wejścia w życie: 20-06-2017
Tytuł Uchwały: w sprawie Statutu Miasta Olsztyna.
Ewentualne adnotacje:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwałę Rady Miasta Olsztyna stwierdza nieważność uchwały Nr XXXIV/570/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w następującym zakresie:

  • § 62 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 Statutu Miasta Olsztyna stanowiącego załącznik do uchwały
  • § 36 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Olsztyna

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV/570/17 w sprawie Statutu Miasta Olsztyna.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2017-03-20 15:50:32
Wytworzył: Marian Zdunek
Data wytworzenia: 2017-03-20
Odpowiedzialny: Marian Zdunek
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2018-12-20 14:04:35