UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
  Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.):

  Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

  Zwrot następuje na żądanie Prezydenta Olsztyna.

  Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku:
  a) zbycia tego lokalu na rzecz osoby bliskiej. Natomiast osoba bliska zobowiązana będzie do zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia tego lokalu lub wykorzystania na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat licząc od dnia pierwotnego nabycia,
  b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe będącą przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,
  c) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego.

  Ponadto, zgodnie z art. 68 ust. 2d ustawy, jeżeli w przypadkach opisanych w pkt b i c na nabycie albo zamianę nieruchomości albo lokalu mieszkalnego nie zostały wykorzystane wszystkie uzyskane środki, obowiązek zwrotu, o którym mowa w art. 68 ust. 2, dotyczy kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej waloryzacji.
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Żądanie zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy sprzedaży lokalu komunalnego
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2016-03-01 12:17:37
  Wytworzył: Dorota Konopka
  Data wytworzenia: 2016-03-01
  Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
  Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
  Data modyfikacji: 2016-03-01 12:23:41