UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznają stronie postępowania administracyjnego możliwość uzyskania prawa pomocy.

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz bezpłatne ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Właściwym do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy jest ten wojewódzki sąd administracyjny, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy. Jeśli strona nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze właściwości tego sądu, to wniosek może złożyć w każdym innym wojewódzkim sądzie administracyjnym, który niezwłocznie przesyła wniosek do sądu właściwego.

Dane kontaktowe Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1
tel. (89) 522-80-00, fax (89) 522-80-82
www.bip.wsa.olsztyn.pl

Wniosek o przyznanie prawa pomocy musi odpowiadać wymogom formalnym i być złożony na urzędowym formularzu, według wzoru określonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy:

PDF, 2,26 MB metryczka
PDF, 2,10 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Prawo pomocy
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-09-18 11:17:18
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2015-09-18
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2015-09-18 11:50:35