UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
Wybory i referenda

Obowiązujący obecnie podział Miasta Olsztyna na obwody głosowania został uchwalony w dniu 25 kwietnia 2018 roku Uchwałą Nr XLVII/925/18 Rady Miasta Olsztyna w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwałą nr XLVI/894/18 z dnia 28 marca 2018 roku Rada Miasta Olsztyna dokonała podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.


Uchwały wyborcze Rady Miasta Olsztyna:
PDF, 98,79 KB metryczka
PDF, 183,55 KB metryczka

Archiwum wyborów: