UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
  Wiesława Nawotczyńska

  Adres:
  Urząd Miasta Olsztyna
  Plac Jana Pawła II nr 1
  pokój nr 121

  Sekretariat:
  tel: 89 527-47-57
  lub 89 527-31-11, wew. 348  Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

  1) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Miasta,
  2) nadzór nad wykonywaniem budżetu i jego zmianami,
  3) nadzorowanie prac dotyczących sporządzania okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
  4) nadzór nad gospodarką finansową Miasta (w tym jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem), ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów, z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
  5) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości,
  6) nadzór nad przestrzeganiem zasad wynikających z dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,
  7) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta,
  8) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych dotyczących zarządu mieniem komunalnym, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych oraz informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty.
   
  Skarbnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Skarbnika.

  Skarbnik bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Wiesława Nawotczyńska - Skarbnik Miasta
  Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
  Data udostępnienia: 2008-10-24 12:34:48
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2008-10-24
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2022-03-28 11:04:45